जागरणसंवाददाता,दुमका:

झामुमोसुप्रीमोसहराज्यसभासांसदशिबूसोरेनएवंउनकीधर्मपत्नीरूपीसोरेनकेकोरोनासंक्रमणसेमुक्तिहेतुदिसोममांझीथानमेंसोमवारकोपूजाअर्चनाकीगई।झारखंडमुक्तिमोर्चाकीमहिलानेत्रीसुनीतासोरेनएवंछात्रनेतासिद्धौरहांसदाएवंप्रो.सत्यमकुमारनेपूजाअर्चनाकरमरांगबुरूसेझारखंडनिर्मातावीरशिबूसोरेनएवंउनकीधर्मपत्नीरूपीसोरेनकेशीघ्रकोरोनासंक्रमणसेमुक्तहोनेकीमंगलकामनाकी।दिसोममांझीथानकेनायकीसुलेमानहांसदानेझामुमोकेनेताओंकोपूजाअर्चनाकरवाई।इसअवसरपरसचिवसीताराममुर्मू,मीडियाप्रभारीचन्द्रमोहनहांसदा,दिसोमगुड़ितसुभाषचंद्रसोरेन,दिसोममांझीदिगम्बरमरांडी,अजयहेंब्रम,कैप्टनसोरेनआदिउपस्थितथे।

By Godfrey